Skip to main content

Medezeggeschaps-raad (MR)

Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad, de MR

De MR bestaat uit ouders en personeel van de school.
Iedere maand wordt er vergaderd. De MR is betrokken bij het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voor een besluit genomen wordt.
De MR vergadert 8x per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.
Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de voorzitter.
De agenda's van de vergaderingen worden een week voor de vergadering op deze website geplubiceerd.
Hier verschijnen ook de notulen (worden altijd de eerstvolgende vergadering goedgekeurd) en het huishoudelijk reglement en jaar- activiteitenplan. Hierin staan de werkzaamheden van de MR

Er kan contact met ons worden opgenomen via:
mrderank@youscope.nl

Liever anders contact met ons opnemen? 
Dat kan, we hebben ook een postbus in de school hangen, deze hangt in de hal van de hoofdingang, 


De mr-leden voor dit schooljaar zijn:

Gert-Jan van der Heiden (oudergeleding)
Ineke Hulsbos (oudergeleding)
Michel van Beest (oudergeleding)
Frank Mooij (oudergeleding)
Eline van Beest (personeelsgeleding)
Aty van Dijk (personeelsgeleding)
Maaike Gerling (personeelsgeleding)
Irma Evenwel (personeelsgeleding)

Voorzitter: Gert-Jan van der Heiden
Secretaris: Irma Evenwel
Zitting in de GMR: Michel van Beest en Irma Evenwel

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

22 september

12 oktober

29 november

18 januari

20 maart

20 april

24 mei

26 juni

Agenda's en notulen schooljaar 2022-2023

Hier treft u alle agenda's en notulen van het schooljaar 2022-2023

Agenda's en notulen schooljaar 2022-2023

Agenda's en notulen schooljaar 2021-2022

Hier treft u alle agenda's en notulen van het schooljaar 2021-2022

Agenda's en notulen schooljaar 2021-2022

Agenda's en notulen schooljaar 2020-2021

Hier treft u alle agenda's en notulen van het schooljaar 2020-2021

Agenda's en notulen schooljaar 2020-2021